Dataskyddsförordningen

Arvika Småbåtshamnar AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Arvika Småbåtshamnar AB kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, liksom för att skicka information som du begärt.

Personuppgifterna lämnas inte vidare till marknadsföringsändamål av Arvika Småbåtshamnar AB.

Dina personuppgifter sparas i 12 månader efter att bokningen avslutats.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring.