Ny möjlighet att tömma gråvatten och latrin.

24 July - 2021

Ny möjlighet att tömma gråvatten och latrin.
En gjuten platta med ett centrerat avlopp har installerats.
Varmvatten för handtvätt finns under sommarhalvåret.
Placerad bredvid Kansliet, på gaveln, skyltar finns.